Main navigation

Translations

You are here:

Languages and translations

To translate this website into any language as written or audio content please use Google Translate

Victoria Legal Aid provides information and assistance in many different languages.

Interpreting services at the Neighbourhood  Justice Centre Court

The Neighbourhood Justice Centre has a Vietnamese Interpreter (Professional Level) on site at the Centre on Mondays, Wednesdays and Thursdays, and based in the Court Registry.

For all other Court interpreting needs, please call the Registry on 03 9948 8600 between 9am and 5pm Monday to Friday.

中文 (Mandarin)            العربية (Arabic)        Việt ngữ (Vietnamese)

中文

翻译这个网站,请使用谷歌翻译

邻里司法中心(NJC)是澳大利亚首家社区司法中心。这是对待司法的一种创新方法。邻里司法中心(NJC)带来一个具有多种支持服务的多重管辖法院,可以为受害人、证人、被告和当地居民提供全面的支持服务。

邻里司法中心(NJC)开展调解、预防犯罪计划和社区项目,力求解决潜在的犯罪原因,降低犯罪率,提高社区安全。

邻里司法中心(NJC)在当地一级对付当地问题,帮助为人们生活、工作和访问创建一个更安全的地方。

 العربية

لترجمة هذا الموقع، يرجى استخدام جوجل ترجمة

مركز العدالة للجوار (NJC)هو أول مركز للعدالة المجتمعية في أستراليا. وهو نهج مبتكر للعدالة. إن NJC يجمع معاً محكمة متعددة الاختصاصات مع مجموعة واسعة من خدمات الدعم، وتقديم الدعم الشامل للضحايا والشهود والمتهمين والسكان المحليين.

ويهدف المركز من خلال الوساطة وبرامج منع الجريمة والمشاريع المجتمعية إلى معالجة الاسباب الكامنة وراء ارتكاب الجرائم وتخفيض معدل الجريمة وتحسين السلامة في المجتمع.

ومن خلال معالجة المشاكل المحلية على الصعيد المحلي، يساعد NJC على خلق مكان أكثر أمنا للعيش والعمل والزيارة.

Việt ngữ

Để dịch trang web này, xin hãy sử dụng Google Translate

Trung Tâm Tư Pháp Láng Giềng (Neighbourhood Justice Centre) (NJC) là trung tâm tư pháp cộng đồng đầu tiên tại Úc. Đây là một phương cách làm việc đổi mới đối với vấn đề tư pháp. Trung tâm NJC kết hợp một tòa án về quyền tài phán thuộc nhiều lãnh vực với nhiều dịch vụ hỗ trợ nhằm cung cấp một sự hỗ trợ bao quát cho các nạn nhân, nhân chứng, bị cáo và các cư dân địa phương.

Với các chương trình hòa giải, phòng ngừa tội phạm và các dự án cộng đồng, trung tâm NJC nhắm tới việc bàn bạc giải quyết những nguyên nhân tiềm ẩn của việc vi phạm luật pháp, làm hạ giảm mức tội phạm và cải thiện vấn đề an toàn cho cộng đồng.

Bằng cách xử trí giải quyết các vấn đề địa phương ở cấp địa phương, trung tâm NJC hiện đang giúp kiến tạo một nơi an toàn hơn để sinh sống, làm việc và thăm viếng.

 

 

Advice

Aboriginal and Torres Strait Islander viewers are advised that this website may contain images and voices of people who have died.

Reviewed: 30/8/2016 © 2017 State Government of Victoria